Hur man bör väga riskerna för fostret mot riskerna med att inte behandla en depression under graviditeten har tidigare diskuterats i två översiktsartiklar i Läkartidningen: dels av Ulf Högberg och Mingde Wang, dels av Olav Spigset och Staffan Hägg. En av slutsatserna: Följ läkemedelskoncentrationen och ge minsta möjliga dos.

Läs mer:

Nya antidepressiva läkemedel under graviditet och amning

Följ försiktighetsprincipen och sök andra behandlingsalternativ

Se även:
Läkemedelsverkets rekommendation