Läs mer:


Kvoten apoB/apoA-I starkare markör för hjärtinfarkt än lipiderBättre mäta apolipoproteiner än traditionella lipider i klinisk rutin