Nu finns miljöinformation på fass.se om ytterligare 70 substanser. I höstas lades miljöinformation ut om SSRI-preparat och protonpumpshämmare, och nu har turen kommit till könshormoner och antibiotika. Bakom miljöklassificeringen står Läkemedelsindustriföreningen, Apoteket AB, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting.
– Det var viktigt att snabbt komma ut med information om just dessa två grupper, eftersom det är känt att de innehåller substanser som kan ha miljöpåverkan, säger Inger Näsman, ansvarig för miljöklassificeringen på Läkemedelsindustriföreningen, i ett pressmeddelande.