Frågan var publicerad på www.lakartidningen under tiden 21–28 februari 2006.