Läs artiklarna


Pro: Natriuretiska peptider som diagnostiskt hjälpmedel
Analysen bör vara rutin vid diagnostik av hjärtsviktKontra: Natriuretiska peptider som diagnostiskt hjälpmedel
Ännu finns hinder för rutinmässig användning vid hjärtsvikt