Sjukdomen chikungunya är känd från den afrikanska kontinenten sedan 1950-talet. Men förra året började även invånare på öar i Indiska oceanen insjukna av viruset, som sprids via myggor. Sedan flera månader tillbaka pågår en kraftig epidemi på den franska ön Réunion. Sedan mars förra året har man (enligt WHO och Observatoire Régional de la Santé de la Réunion) beräknat att 157 000 invånare blivit sjuka. 77 har avlidit till följd av komplikationer av eller i samband med chikungunya. Dock har inga dödsfall direkt orsakade av viruset bekräftats. Detta ska jämföras med en total befolkning på cirka 750 000 personer.
– Chikungunya ger mycket hög feber och kraftiga ledsmärtor. En del patienter har så ont att vi knappt kan röra vid dem. Äldre patienter och barn drabbas särskilt hårt, berättar Jean-Luc Yvin, chef för den internmedicinska avdelningen på sjukhuset i Réunions huvudstad Saint-Denis.
Läkarna kan ge smärtstillande antiinflammatorisk medicin, men idag existerar varken vaccin eller botemedel mot sjukdomen. Det är också svårt att skydda sig mot viruset, eftersom det sprids via myggan Aedes albopictus, som finns överallt på ön.
Förutom att öns vårdresurser är mobiliserade, pågår just nu en intensiv insektsbekämpning i befolkningstäta områden, vilken försvåras av regnperioden.
Jean-Luc Yvin säger att det är sannolikt att chikungunyavirus har kommit till ön via turister från ögruppen Komorerna. Men det finns också tecken på att viruset har ändrat karaktär under sin vandring från det afrikanska fastlandet, både för att det sprids via en annan myggart än på kontinenten och för att det tycks ge nya och värre komplikationer. Forskningsarbetet för att öka kunskaperna om chikungunyavirus är just nu intensivt.
– Det finns stora frågetecken kring det här viruset, men det är troligt att det har genomgått en mutation, säger Nathalie Pardigon, virolog på Pasteurinstitutet i Paris.
Hon berättar att osäkerheten delvis beror på att det är första gången som ett område med en väl utbyggd vårdapparat har drabbats.
– Tidigare har inte chikungunya betraktats som en dödlig sjukdom, men det kan ju bero på att dödsfall i fattigare länder inte har härletts till viruset.
Det finns som sagt ingen bekräftelse på dödsfall direkt orsakade av chikungunyaviruset. Men enligt Nathalie Pardigon finns särskilt två märkliga fall, som båda gäller tioåriga barn. Barnen hade insjuknat i chikungunya. Några dagar efter att de hade blivit symtomfria drabbades de av hjärninflammation och dog. I båda fallen har föräldrarna sagt nej till obduktion. Därför är dödsorsaken okänd.
– Epidemin bör lära oss att satsa betydligt mer resurser på forskning kring sjukdomar i tredje världen. Dessutom måste vi öka vaksamheten kring virus, som sprids via insekter. Aedes-myggor finns till exempel i stora delar av Medelhavsområdet, säger Nathalie Pardigon.

Fakta chikungunya

Chikungunyaviruset är ett togavirus och tillhör gruppen alfavirus. Cirka 4–7 dagar efter myggbettet får den smittade hög feber, muskelvärk, huvudvärk och svår värk i de små lederna. Cirka en fjärdedel av de sjuka får blödningar från näsa och/eller tandkött, och en del får utslag när febern sjunker. Chikungunya har ansetts vara godartad, men man har under det nu aktuella utbrottet för första gången rapporterat hjärn- och hjärnhinneinflammationer samt överföring av virus från mamma till barn om mamman blir sjuk just före förlossningen. Källa: Smittskyddsinstitutet