Läs artikeln Den aneurysmrelaterade dödligheten kan halveras
Etiska skäl talar för screening för bukaortaaneurysm hos 65-åriga män