Eva Nilsson Bågenholm var på plats tillsammans med Lärarnas riksförbunds ordförande Metta Fjelkner under ett par timmar på eftermiddagen för att kunna svara på frågor om de båda förbundens ställning i frågor som berör sjukvård och skola.
I samma monter kunde de som ville även pröva var de själva står politiskt, allmänt men också i vårdfrågor.Med affischer ochn plakat lockades alla som var på Stockholms centralstation att prata sjukvårds- och skolpolitik med Eva Nilsson Bågenholm och Metta Fjelkner.
Metta Fjelkner och Eva Nilsson Bågenholm förbereder sig inför frågestunden. Monterns besökare koncentrerar sig på Kompassens frågor.
Med väskan på axeln och kaffekoppen i vänsterhanden. Kompassen lockade ett stort antal förbipasserande.
Alla tolv datorer som användes under demonstarationen av Valkompassen kom till användning.