A. Vad är orsaken till sjukdomen neurocysticerkos?

1. Virusinfektion
X. Bandmaskinfestation
2. Mutation

B. Vad står bokstaven B för i ABCD-regeln vid diagnostik av melanom?

1. Boundary
X. Border
2. Brownish

C. Vilket vanligt tillstånd med fetma och mental retardation har en epigenetisk förklaring?

1. Prader-Willis syndrom
X. Dariers sjukdom
2. Downs syndrom

D. Hur många apelsinskalare ligger i skålen?

Rätt svar på frågorna var X X 1. Antalet apelsinskalare var på den 23 mars 88 st och på fredagen den 24 mars 106 st.

De som gissade mest rätt var Karin Heijl och Elsa Norinder i Linköping på torsdagen och Karin Sköldefors i Hudiksvall och Guro Welander i Karlskoga på fredagen.