Att få läkarutbildning är ingen lätt process. Jens Schollin poängterar att detta är första gången en sådan ansökan prövas.
– Utbildningarna i Umeå och Linköping kom båda till efter politiska beslut. Men vi har egentligen en bättre bemanning och infrastruktur än de hade när de startade.
Jens Schollin är ändå inte besviken på Högskoleverkets beslut.
– Det är positivt att de bejakar vår idé om hur en ny modern läkarutbildning ska se ut. Vi får se till att täppa till de kompetensbrister som Högskoleverket har påpekat och inkomma med en ny ansökan.