Verksamhetens omfattning är oklar. Regeringen avser dock att ge Socialstyrelsen i uppdrag att analysera skälen till att detta sker och lämna förslag på åtgärder. Omskärelse av pojkar äldre än två månader får endast utföras av legitimerad läkare. Omskärelse före två månaders ålder får utföras av personer med särskilt tillstånd från Socialstyrelsen.
Utvärderingen visar också att personer som utför omskärelse med särskilt tillstånd inte brukar den smärtlindring som rekommenderas. Endast lokalbedövande salva används, inte infiltrationsanestesi.
Enligt Socialstyrelsen uppfyller dock läkare och personer med tillstånd att utföra omskärelse de krav som lagen ställer.
Fem personer fick tillstånd att utföra omskärelse mellan 2001 och 2005, fyra tillhörande den judiska församlingen och en tillhörande en islamisk kulturförening. Två av dessa personer är verksamma, bägge i den judiska församlingen. Inom judendom utförs omskärelse under de första levnadsveckorna, medan man i andra trossamfund utför ingreppet när pojkarna är äldre.