Sveriges Kommuner och Landsting menar att om landstingen får utvidgat finansiellt ansvar för vården i andra länder kan de också bedöma varje enskild persons behov av vård med utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen.
– Om landstingen får ett utvidgat beslutsansvar kommer frågorna om prioriteringar och medicinska indikationer att integreras i beslutsprocessen på ett helt annat sätt än om besluten fattas av Försäkringskassan, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet, i ett pressmeddelande.
Läs mer om vård i utlandet i LT nr 11/2006.
http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=3544