Donationsansvarig läkare ska också arbeta direkt under sjukhusledningen, vilket kommer att leda till att de enklare kan organisera donationsverksamheten mellan olika sjukhus och landsting, men också mellan professioner inom det egna sjukhuset.
– Vården har svårt att fungera verksamhetsövergripande. För att vi ska få fler donatorer är det fullkomligt förödande, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.
I stället för att klinikerna ska utse donationsansvariga föreslås nu landstingen ansvara för detta och rådet vill också införa krav och kompetensprofiler för donationsansvariga läkare och kontaktansvariga sjuksköterskor. Sverige är i dag ett av de sämsta länderna i Europa på organdonationer. Läs mer om donationer i LT nr 4/2006 och nr 7/2006.
http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=2950