Läkare för miljön gjorde ett inlägg (LT 37/2004, sidorna 2834-5) om läkarkåren och växthuseffekten, och man gick förutom i de stora tagen även in på den enskilde kollegans möjliga åtgärder.
De nämnde inget alls om kärnkraft och därför frågade jag dem (LT 44/2004, sidorna 3462-4) hur man såg på den, inklusive transmutationstekniken, i vår allt varmare värld.

Representanterna för Läkare för miljön (Gösta Alfvén och Tryggve Årman) meddelade i sin replik till mig, att de uppskattade debatt och att föreningen avsåg att dryfta kärnkraften och miljön under 2005. Det vore väldigt bra att få reda på vad de och deras förening kommit fram till.