Ett omedelbart stopp för Kinas praxis att använda dödsdömda fångar som organdonatorer. Det kräver världsläkarorganisationen World Medical Association, WMA, i en resolution den 22 maj.
WMA kräver också att det kinesiska läkarförbundet fördömer denna organhantering och att det kinesiska läkarförbundet ser till att deras medlemmar inte medverkar i hanteringen.
WMA påminner också om att organdonation ska vara frivillig och att fängslade personer inte kan anses vara i en position där de kan ge sitt samtycke och att deras organ därför inte kan användas.
Det kinesiska läkarförbundet är sedan 1997 medlem i WMA som består av ett 80-tal länders nationella läkarorganisationer. Sveriges Läkarförbunds ordförande Eva Nilsson Bågenholm är styrelseledamot i WMA.