Karolinska institutet har nu gått ut med ett pressmeddelande där de redogör för innehållet i Vetenskapsrådets utlåtande. KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson ska nu gå igenom VRs granskning i detalj och besluta om ytterligare åtgärder är aktuella, bland annat när det gäller de berörda personerna.
I en intervju i Dagens Nyheter nekar Thomas Lundeberg till det han anklagas för och säger att han känner sig rättslös.

Läs KIs pressmeddelande
Forskare och doktorand klandras

Läs artiklarna i Dagens Nyheter
Forskarfusk vid Karolinska

Läs artikel ur Läkartidningen 6/2006
Thomas Lundeberg avvisar påståenden om forskningsfusk