Arbetet med att få den så kallade LUS-lagen avskaffad ska stärkas, beslutade fullmäktige i enighet med en motion från sex lokalföreningar och Sveriges yngre läkares förening. Förbundet kommer således att intensifiera sitt arbete med att få tidsbegränsade anställningar vid universitetssjukhusen avskaffade, med hänvisning till Jämställdhetslagen då detta särskilt missgynnar föräldralediga.