Rättsmedicinalverket, RMV, och Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, bör slås samman till en ny myndighet, Forensiska institutet, från och med 1 juli 2007. Det föreslår den statliga så kallade RMV/SKL-utredningen.
Bärande skäl är att de analyser som dagens två myndigheter gör är av likartad karaktär och att myndigheternas roller i rättsväsendet är desamma.
Förslaget innebär också att hela driftsansvaret av den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten överförs till landstingen för att få ökad integrering med den psykiatriska vården. Däremot ska huvudmannaskapet ligga kvar hos staten och det nya Forensiska institutet.
Den nya myndigheten föreslås ligga i Linköping, där SKL har sin verksamhet.
Utredningen har också uppdrag att se över den rättsmedicinska verksamheten med utgångspunkt i Osmo Vallo-utredningens betänkande (SOU 2002:37). Slutbetänkandet ska lämnas i höst.
Läs mer: SOU 2006:63, se http://www.regeringen.se.