Stockholms ST-läkares visstidsanställningar omvandlas den 1 oktober till fasta tjänster med placering på moderkliniken. Och från samma datum kan ST-läkare i Stockholm bara anställas med tillsvidareanställning. Det kom landstinget och Stockholms läkarförening överens om 22 juni. Förändringen rör 800-900 personer.
– Det är underbart. Det är en fantastisk facklig framgång, vi har jobbat med frågan i tre, fyra år, säger Sara Banegas, ordförande för yngreläkarna i Stockholm.
– Och det är otroligt positivt att arbetsgivaren ser ST-läkarna som en viktig resurs som man måste vara rädd om.
– Vi är jätteglada, säger personallandstingsrådet Lars Dahlberg (s).
Varför har det tagit så lång tid?
– Det har funnits en oro i verksamheterna för att det här ska skapa bekymmer och inlåsningseffekter. Det här kräver en mycket bättre planering av ST-tjänsterna, och den behöver vi ändå ta itu med. Nu har hittat en modell för det här, och vi har ett hundraprocentigt stöd hos personalchefer och verksamhetsledningar, säger Lars Dahlberg.
Sara Banegas hoppas på spridning i landet så att den så kallade LUS-lagen som tillåter visstidsanställningar på universitetsorterna helt sätts ur spel och kan avskaffas. Hon tror att den kampanj som Sveriges yngre läkares förening lanserade under våren, Fast jobb nu!, kan ha gett en extra skjuts i frågan för Stockholm.
Att ha en fast anställning betyder mycket.
– Som fast anställd kan man engagera sig mer i utvecklingen av vården och verksamheten, och man känner ett större ansvar. Tidigare har det varit mer slumpen som avgjort vem som har fått stanna, till exempel på grund av anställningsstopp. Och det är 40-åriga flerbarnsföräldrar vi talar om, säger Sara Banegas.
För två år sedan omvandlades Stockholms specialistläkares visstidsanställningar till fasta tjänster.
I Umeå tillsvidareanställs sedan flera år tillbaka såväl ST-läkare som specialistläkare, men utan självklar placering.