Läs artiklarna:

Läkartidningen 2006 nr 6 sid 421

Kraftig ökning av skadefall vid användning av studsmatta

Läkartidningen 2006 nr 4 sid 203

Borrelios ser annorlunda ut hos kvinnor

Läkartidningen 2003 nr 19 sid 1717

TBE-vaccinerna är utbytbara – men inte helt

Läkartidningen 2005 nr 26–27 sid 1986

Se upp för tularemi även i södra Sverige!

Läkartidningen 2003 nr 19 sid 1717

Värmeslagets mekanismer klarnar

Läkartidningen 2004 nr 10 sid 922

Inga barn skall behöva drunkna i Sverige

Läkartidningen 1999 nr 25 sid 3044
Sommarens förtretligheter – aktuellt om stick och bett

Läkartidningen 1999 nr 32 sid 3403

Gör så här vid bi- och getingstick!Borrelios hos man efter fästingbett.