Det är dags för en ny klamydiastrategi. Test och smittspårning räcker inte – ändrat sexualbeteende krävs ocksåKlamydia ökar kraftigt också i Sverige. Bättre kunskaper och en nationell handlingsplan behövsApotek säljer osäkert självtest för klamydiaÖkar klamydia i Sverige, och är det dags för en ny klamydiastrategi?För prevention av sexuellt överförda sjukdomar krävs kunskap och regelbunden provtagning av båda könenKlamydia ökar och nuvarande strategi måste ifrågasättasVi behöver en bättre klamydiastrategiReplik: Hur förklara att positiva klamydiaprov ökar när komplikationerna minskar?Samling kring klamydiaproblematiken: Test och smittspårning nödvändigt – ändrat sexualbeteende krävs också!Ingen ökning av ektopiska graviditeter bland tonåringarReplik: Ökning av ektopiska graviditeter kan ha många orsaker