Läs artiklarna

Indikationer tyder på ökad risk med läkemedelsstent


Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos

Artiklarna publiceras i Läkartidningen nr39/2006