Läs artiklarna

Indikationer tyder på ökad risk med läkemedelsstent


Läkemedelsavgivande stent kan öka risken för sen stenttrombos


Läkemedelsavgivande stentar bör användas med urskillning