Han får priset för ”utvecklingen av kognitiv terapi, vilken har förändrat förståelsen och behandlingen av många psykiatriska tillstånd, såsom depression, självmordsbeteende, generaliserad ångest, panikattacker och ätstörningar”.
Aaron Becks banbrytande arbete började på 50-talet när han som färdigutbildad psykoanalytiker försökte att vetenskapligt belägga psykoanalytiska förklaringsmodeller till depression. Enligt Freud skulle depression komma av att patienten riktar undertryckt och omedveten ilska mot sig själv, vilket skulle avslöjas i patientens drömmar. Men Beck fann istället att deprimerade patienter inte drömde om ilska, utan snarare om förlust och personlig otillräcklighet. Drömmarna överensstämde med patientens medvetna tankar, som ofta var överdrivna och självkritiska. Han kom fram till att det var sådana överdrivet negativa och självkritiska tankar, inte omedvetna drifter och försvar, som orsakade depressionen. Och genom att förändra tankarna kunde också tillståndet påverkas.
I 18-19/2005 hade Läkartidningen en intervju med Aron T Beck.
http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=1034

Läs mer: http://www.laskerfoundation.org

Läkartidningen 42/2006 blir ett temanummer om psykoterapi.