Föreningen ska nu jaga medlemmar bland läkarföreningar, t ex Samfundet äldre läkare, Säl, Stockholms läkarförening och Sveriges privatläkarförening. Men än så länge har föreningen bara 200 medlemmar. Målet om 2 000 betalande medlemmar (500 kr medlemsavgift) måste uppnås för att få ihop till de ekonomiska krav som tingsrätten ställer. 1 miljon kronor krävs för att driva frågan i tingsrätten och eventuellt hovrätten.