För Salus Ansvars VD Carl-Viggo Östlund var det ett naturligt beslut.
– Vi har vänt på alla stenar redan i och med de undersökningar som Finansinspektionen har gjort kring affärerna. Det finns ingen anledning att tro att det skett några oegentligheter, säger Östlund.
Om beslutet var enhälligt av styrelsen eller om några ledamöter röstade emot vill han inte berätta.
Hade det inte varit bra att Salus initierat en egen granskning?
– Nej, Finansinspektionen har gjort bedömningen att affärerna var okej, säger Östlund.

Det är Läkarförbundet som nyligen begärt att frågan om en utredning skulle väckas internt på Salus Ansvars styrelsemöte. Därmed följer man beslutet från förbundets fullmäktige i våras. Att kräva en oberoende utredning var aldrig ett alternativ, säger förbundets VD Catarina Andersson Forsman, som är representant i Salus styrelse.
– Fortfarande är det så att vi som delägare inte sitter på all information som krävs för en granskning. Visserligen kan en delägare göra en sådan granskning under vissa omständigheter.
Varför använder ni inte denna möjlighet?
– Bolaget har granskats av bolagets och Finansinspektionens revisorer under alla år, och Läkarförbundet har varje år bifallit och beviljat ansvarsfrihet för styrelsen. Läkarförbundet har idag ingen anledning att misstänka att något oegentligt har skett. Därför ser vi inte det som en lämplig väg för att göra en egen utredning.

Inför förbundets fullmäktigemöte föreslog två läkarföreningar, Stockholms läkarförening och Samfundet äldre läkare, Säl, att förbundet skulle driva frågan om en oberoende granskning. Men under mötet enades föreningarna med centralstyrelsen (CS) om beslutet att föreslå en utredning internt i Salus Ansvar. En av motionärerna var Christer Sjödin, ordförande för Storstockholms privatläkarförening. Han blir arg när han får reda på att Salus utredning nu uteblir.
– Nu behöver vi aktivt uppmana alla medlemmar att gå med i grupptalan mot Salus.

I Salus Ansvars styrelse sitter:
Bo Ingemarson, styrelseordförande

Catarina Andersson Forsman, verkställande direktör, Läkarförbundet

Gillis Cullin, vice verkställande direktör i Praktikertjänst AB och verkställande direktör i Praktikerinvest AB

Pernilla Ström, Ity AB

Charlotte Dinkelspiel, ekonomijournalist

Gunnar Österberg, konsult

Björn Fröling, styrelseledamot

Clifford Hellzén, arbetstagarrepresentant, FTF