– Jag förstår inte deras tankegång med att säga upp jouravtalet som bara berör ersättningen och inte har att göra med Arbetstidslagen. Jag har fått uppfattningen att detta är en gemensam linje från landstingsdirektörernas sida, säger Gunnar Green, som arbetar som överläkare på anestesikliniken på Östersunds sjukhus.

Arbetsgivaren vill förändra den sjukhusbundna primärjouren. Men primärjourscheman som följer den nya Arbetstidslagen finns redan på nästan alla kliniker, menar Gunnar Green. Däremot ser han problem med beredskapsjourerna.

– Där har inte landstingsledningen agerat över huvud taget med förslag.
Men om man genomför Arbetstidslagen rakt av på mindre kliniker kan det paradoxalt nog leda till sämre arbetsmiljö. Till exempel kan man få beredskapspass varje helg. Att hacka sönder passen kommer att leda till stora svårigheter med kontinuiteten på vårdavdelningarna under veckorna, säger Gunnar Green.

I slutet av juni sade landstinget upp samtliga lokala avtal som gäller läkarnas jour och beredskap med giltighet från årsskiftet. Nya omförhandlingar skulle tas upp i augusti–september av arbetsgivaren. Men än finns inget möte planerat, nu är det dödläge mellan parterna. Läkarföreningen vill diskutera avstegsavtal angående Arbetstidslagen medan landstinget inväntar konkreta schemaförslag från klinikerna.
– Det är inte aktuellt med avstegsavtal än. Först vill vi se vilka schemaförslag som klinikerna tar fram, säger Christer Mäki, landstingets samordnare för förhandlingarna.
En läkare ska på uppdrag av landstinget utreda frågan om hur nya scheman för beredskapsjourer kan planeras.
– Han ska bland annat titta på hur man kan bemanna nattetid på akuten.