I samband med prisutdelningen vid riksstämmans allmänna möte på onsdagen berättade hon om sin forskning.
Vid institutionen för genetik och patologi i Uppsala forskar hon kring histidinrikt glykoprotein, HRGP, som är en typ av plasmaproteiner, och om dess funktion som hämmare av blodkärlsnybildning, något som är relaterat till cancer.
– Vi har visat att HRGP hämmar tumörtillväxt hos möss, sa Anna-Karin
Olsson i sitt föredrag.
– Här har vi ett exempel på bra medicinsk forskning som så småningom kan
leda till stora framsteg, sa Olle Stendahl, ordförande i Läkaresällskapets
forskningskommitté.


Anna-Karin Olsson fick Läkaresällskapets pris. Foto: Lena Garnold