Parterna behöver ”snarast möjligt enas om en uppmaning till de lokala parterna att i kollektivavtal anpassa de nya arbetstidsreglerna till vad verksamheten, patientsäkerheten och läkarnas arbetsmiljö kräver”.
Det skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm i ett brev till Sveriges Kommuner och Landstings, SKL. Brevet skickades med bud till SKLs, förhandlingsdelegation idag, tisdagen 7 november, dagen efter att Arbetstidsnämnden beslutade att inte lämna något tolkningsutlåtande, se artikel här nedan.
Läkarförbundet hade begärt att nämnden skulle uttala sig om huruvida arbetsgivaren med framgång kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, enligt de nya arbetstidsreglerna, eller om det för sådana störningar krävs ett avstegsavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna, se LT nr 41 och 42/2006.
Läkarförbundet hävdar att avtal behövs medan arbetsgivarna hittills inte har velat diskutera avtalslösningar i den frågan utan istället hävdat att avsteg kan göras ändå.
– Vi har i över ett och ett halvt år försökt få igång lokala kollektivavtals¬förhandlingar men arbetsgivarna har vägrat. Nu är det bråttom! säger Eva Nilsson Bågenholm.
Från årsskiftet ska de nya arbetstidsreglerna följas.
– Nu måste vi omedelbart igång med lokala förhandlingar i landstingen om kollektivavtal. Arbetsgivarna runt om i landet måste snabbt komma överens med de lokala läkarföreningarna om vad som behöver göras på varje enskild klinik eller vårdcentral, säger hon.
Åke Hillman (s) är ordförande i SKLs förhandlingsdelegation. Han meddelar via SKLs pressjour att eftersom brevet är ställt till delegationen och delegationen sammanträder först på torsdag 9 november så kan han inte kommentera brevet förrän efter mötet.