Unga skribenter
Hanna Järnum, Roger Siemund, Gunnila Holje, Elna-Marie Larsson Färre DT och fler MR vid skallundersökning på små barn Läkartidningen 2006;103:1840–3.
Mikael Jönsson, Agneta Öjehagen Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter Läkartidningen 2006;103:840–3.
Farnaz Malekzadeh, Carsten Rose, Christian Ingvar, Helena Jernström Naturläkemedel och hormonpreparat – potentiell risk för bröstcancerpatienter Läkartidningen 2005;102:3226–31.

Medicinsk kommentar
Bernt Alm, Hugo Lagercrantz, Göran Wennergren Nya rön om plötslig spädbarnsdöd Läkartidningen 2006;103:528–9.
Annika Rosengren Övervikt, fetma … och BMI Läkartidningen 2006;103:628.
Lars-Olof Wahlund Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer Läkartidningen 2006;103:912–3.

Etik och läkarroll
Ragnar Levi Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203–5.
Mats Målqvist, Lars-Åke Persson, Uwe Ewald, Nguyen Thunga Miljoner nyfödda barn dör i onödan Läkartidningen 2006;103:1206-10.
Jan-Otto Ottosson, Ulf Åsgård Om bruk och missbruk av psykiatrin Läkartidningen 2006;103:1844–7.

Klinisk översikt
Karl Ekbom, Lena Leissner, Jan-Edvin Olsson, Håkan Widner Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas Läkartidningen 2006;103:207–11.
Anne-Marie Landtblom, Jörgen Boivie, Steen Fridriksson, Jan Hillman, Gunn Johansson, Ingegerd Johansson Åskknallshuvudvärk oftast ett godartat tillstånd Läkartidningen 2006;103:2632–7.
Jennifer Terry, Paul Terry Glykemiskt index – relevant i behandling av övervikt och diabetes Läkartidningen 2006;103:466–70.

Grundvetenskaplig översikt
Fredrik Elgh, Anders Tegnell Spanska sjukans virus uppväckt från de döda Läkartidningen 2006;103:1937–41.
Ulf H Lerner, Östen Ljunggren Benvävnadens omsättning Läkartidningen 2006;103:2972–5.
Rolf Ohlsson, Anita Göndör Epigenetik – cellens minne – påverkar utvecklingen av sjukdom Läkartidningen 2006;103:919–25.

Studie/fallbeskrivning
Orvar Finnström, K-G Nygren, Petra Otterblad Olausson IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar Läkartidningen 2006;103:2301–5.
Irene Jensen, Gunnar Bergström, Lennart Bodin, Therese Ljungquist, Åke Nygren Effekter av rehabilitering efter sju år. Utvärdering av två rehabiliteringsprogram i Sverige Läkartidningen 2006;103:1829–39.
Johan Kärrholm, Peter Herberts, Göran Garellick Tidig omoperation för luxation av primär höftprotes ökar. En analys av nationella höftprotesregistret Läkartidningen 2006;103:2547–50.

Debatt
(I kategorin Debatt är förfarandet för att väljas till Årets bästa artikel ett annat än det är för övriga kategorier, därför presenteras här de elva artiklar som gått till final. Av dessa kommer tre artiklar att koras som jämbördiga vinnare.)

Inge Axelsson Den världsberömda professorn plagierade och förfalskade Läkartidningen 2006;103:2929-30.
Björn Bergdahl Vem är bäst lämpad att bli läkare? En kombination av antagningsmetoder kan ge bättre urval. Läkartidningen 2006;103:2613-4.
Eric Bertholds Vinstdriven vård löser inte sjukvårdens problem Läkartidningen 2006;103:2712-3.
Anders Ehnberg Arbetstidslagen – ett hot mot sjukvård i glesbygd Läkartidningen 2006;103:2828-9.
Björn Fagerberg, m fl Specialitetsföreningarnas inflytande i Läkarförbundet måste öka Läkartidningen 2006;103:1269-70.
Olle Hellström Allmänläkaren och kunskapen Läkartidningen 2006;103:2398-9.
Herman Holm Nya Lex Maria kan leda till fler självmord via massmedial suicidal smitta Läkartidningen 2006;103:2116-7.
Pierre Lafolie Varför blev läkemedelsprövningen vid Northwick Park Hospital en katastrof? Läkartidningen 2006;103:1169-70.
Thomas Lindén Läkare och ledarskapet i hälso- och sjukvården Läkartidningen 2006;103:304-5.
Ragnar Olegård HDs dom i Kalmarfallet kan få stora konsekvenser för säkerhetsarbetet Läkartidningen 2006;103:1001.
PehrOlov Pehrson Efter Toronto: Dags ifrågasätta mål och metoder för ”aidsindustrin”? Läkartidningen 2006;103:2529-30.