Läs artiklarna

Adam Taube Att sätta P för fusk Läkartidningen 2006;103:143–4.

Ragnar Levi Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203–5.

Anders Ekbom Om fusk och kreativitet Läkartidningen 2006;103:2275.

Lars Werkö Utredning av forskningsfusk Läkartidningen 2006;103:2563–5.

Inge Axelsson Den världsberömde professorn plagierade och förfalskade Läkartidningen 2006;103:2929–30.

Mats Ulfendahl, Bo Rydqvist Sverige behöver ny instans som utreder forskningsfusk Läkartidningen 2006;103:3261–2.

Lars Werkö Utlåtanden från Vetenskapsrådet inte tillräckligt bra som norm Läkartidningen 2006;103:3288–91.