– Jag har haft ett tydligt uppdrag med en stark central chefsroll. När den politiska ledningen nu ska genomföra en rad förändringar blir det naturligt att jag lämnar befattningen. Chris har uttryckt att uppdraget i landstinget nu handlar om att skapa en mer decentraliserad organisation. Eftersom jag har stått för en stark central ledning kan det finnas en koppling där. Men det är min tolkning.
Att en ledande tjänsteman byts ut vid ett politiskt maktskifte hör till ovanligheterna?
– Ja, det stämmer, säger Olofsson.
Har det någonting att göra med hanteringen av jourarbetstidsfrågan i landstinget?
– Nej, inte ett dugg.

Det finns ingen konflikt bakom beslutet, bedyrar Olofsson. Överenskommelsen har vuxit fram under de senaste två månaderna mellan honom och Chris Heister.
– Lösningen är det bästa för de två parterna, säger Olofsson, som i fortsättningen ska ägna sig åt andra uppgifter i ”gränslandet mellan näringsliv och offentlig sektor”.

Men socialdemokraterna ser uppgörelsen mellan Chris Heister och Sören Olofsson som ett politiskt utspel från den borgerliga majoriteten. I ett pressmeddelande säger det socialdemokratiska oppositionsonsrådet Ingela Nylund Watz:
– Påskinandet av att beslutet skulle vara en gemensam överenskommelse mellan Sören Olofsson och den politiska landstingsledningen saknar all trovärdighet. Så sent som i en intervju för några veckor sedan i Dagens Medicin uttryckte Sören Olofsson sin uttalade vilja att få fortsätta sitt framgångsrika arbete som landstingets högste tjänsteman.
Hon fortsätter med att säga:
– Det är både förvånande och upprörande att den borgerliga landstingsledningen agerar på det här sättet mot en erkänt kompetent och duglig ämbetsman. Den borgerliga kritiken på riksnivå om att ämbetsmän ska värderas utifrån förtjänst och skicklighet klingar falskt när man på landstingsnivå väljer att i stället göra politiska avvägningar.
Läkartidningen har förgäves försökt nå Chris Heister, som hänvisar till pressmeddelandet, för en kommentar. Ingela Nylund Watz har inte heller kunnat nås för intervju.