Resultaten tyder på att MRSA-smittade blir odlingsnegativa med tiden. Det är uppmuntrande med tanke på det ökade antalet MRSA-smittade individer i samhället, menar Christina Åhrén, docent, vid Infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som utfört studien och som presenterade resultaten vid riksstämman i Göteborg.

Christina Åhrén och hennes medarbetare valde slumpmässigt ut de 44 patienterna (från 36 familjer) i Göteborg och Borås, som smittats med MRSA på sjukhus eller i samhället under åren 1993–2004. Vid tre tillfällen under ett halvår fick de tillsammans med sina familjemedlemmar lämna odlingsprov från näsa, hals och ändtarmsöppning.
Endast en nysmittad familjemedlem påträffades.
Även om man är odlingsnegativ kan man ha lite bakterier, som kan växa till under särskilda förhållanden.
– Men med största sannolikhet smittar man inte då, säger Christina Åhrén.