Det tillkännagav Hjärt-Lungfonden på allmänna mötet, upptakten till
den 63:e riksstämman, i Göteborg på onsdagsförmiddagen.
De två forskarna får dela på tjänsten, vilket innebär deltidstjänst i tre
år samt projektanslag på 500 000 kronor per år.
David Erlinge, kardiolog i Lund, får tjänsten ”för vidareutveckling av hypoteser om purinreceptorers betydelse för hjärt–kärlfunktion hos friska och vid sjukdom”.

Michael Fu får tjänsten ”för fortsatta studier av autoimmunantikroppars
betydelse för hjärtsvikt och utveckling av behandling baserat på dessa
fynd”.
Ett 30-tal hade sökt tjänsterna.


Michael Fu och David Erlinge fick Werkös forskartjänst. Foto: Lena Garnold