Vinnarna

Unga skribenter
Mikael Jönsson, Agneta Öjehagen Läkarstudenter upplever mer stress än andra studenter Läkartidningen 2006;103:840–3.

Medicinsk kommentar
Lars-Olof Wahlund Livslång hjärngymnastik kan förhindra alzheimer Läkartidningen 2006;103:912–3.

Etik och läkarroll
Ragnar Levi Forskningsfusk, felsteg eller något mittemellan? Läkartidningen 2006;103:1203–5.

Klinisk översikt
Karl Ekbom, Lena Leissner, Jan-Edvin Olsson, Håkan Widner Restless legs – vanligt sjukdomstillstånd som ofta missas Läkartidningen 2006;103:207–11.

Grundvetenskaplig översikt
Fredrik Elgh, Anders Tegnell Spanska sjukans virus uppväckt från de döda Läkartidningen 2006;103:1937–41.

Studie/fallbeskrivning
Orvar Finnström, K-G Nygren, Petra Otterblad Olausson IVF i Sverige – Fortsatt uppföljning av barn och mödrar Läkartidningen 2006;103:2301–5.

Medicinens ABC
Anette Jemtrén, Viveka Frykman ABC om Synkope Läkartidningen 2006;103:2871–5.

Debatt
(I kategorin Debatt är förfarandet för att väljas till Årets bästa artikel ett annat än det är för övriga kategorier, här koras tre artiklar som jämbördiga vinnare.)

Eric Bertholds Vinstdriven vård löser inte sjukvårdens problem Läkartidningen 2006;103:2712-3.

Ragnar Olegård HDs dom i Kalmarfallet kan få stora konsekvenser för säkerhetsarbetet Läkartidningen 2006;103:1001.

PehrOlov Pehrson Efter Toronto: Dags ifrågasätta mål och metoder för ”aidsindustrin”? Läkartidningen 2006;103:2529-30.