Nya data visar att de så kallade triptanerna, tvärtemot vad man tidigare hävdat, är mest benägna av alla migränavbrytande läkemedel att få patienten att utveckla kronisk daglig huvudvärk [Diener HC, Katasarva Z. Analgesic/abortive overuse and misuse in chronic daily headache. Curr Pain Headache Rep. 2001;5:545-50; Diener HC. Medication overuse headaches. In: The headaches. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2006].

– Vår klinik är mer eller mindre en avgiftningsklinik numera, säger Mattias Linde.
Mattias Linde med flera har dessutom nyligen visat att det tidigare paradigmet, att triptanerna inte fungerar sent i förloppet vid migrän, inte gäller [Linde M, Mellberg A, Dahlöf C. Subcutaneous sumatriptan provides symptomatic relief at any pain intensity or time during the migraine attack. Cephalalgia. 2006;26:113-21]. Läkemedlen är effektiva även sent i förloppet vid hög smärtintensitet, förutsatt att man inte intar läkemedlet i tablettform.
– Ofta känner varken patient eller läkare till detta, säger Mattias Linde. Förutom att begränsa läkemedelsanvändningen är basen i behandlingen av kronisk daglig huvudvärk avslappningsträning och råd om stresshantering.
Mattias Linde refererar till två färska studier med det överraskande resultatet att information till patienten är det enda som krävs av läkaren. Kostnadskrävande avgiftningsprogram ger ofta sämre resultat.

[Grazzi L, Andrasik F. Medication-overuse headache: Description, treatment, and relapse prevention. Curr Pain Headache Rep. 2006;10:71-7. 
Wiendels NJ. Chronic daily headache. Abstract presented at the 16th MTIS, London 2006].