Enligt moderatorn Gunnar Carlgren, verksamhetschef för Hemsjukvårdens hus i Linköping och styrelseledamot i Svensk förening för allmänmedicin, har hälften av alla dem som dör efter 65 års ålder blivit utskrivna från sjukhus senare än två veckor före döden. Därefter har de flesta av dessa
hunnnit komma tillbaka till sjukhuset igen innan de dör. Det betyder att den sista tiden i livet inte präglas av stillhet och trygghet utan istället av transporter, långa väntetider på akutmottagningar och korta vårdtider på akutvårdsavdelning.
Följande förändringar behövs därför, enligt Carlgren:
* Läkare måste ge relevant information till patient och närstående när döden närmar sig.
* Sjukhus, primärvård och kommun måste samverka kring vården under den sista tiden.
* Läkarutbildningen och andra vårdutbildningar måste ge kunskap om döendets processer och palliativ vård. Och ”en enorm satsning på fortbildning” behövs för redan verksam vårdpersonal.
* Vården utanför sjukhuset måste fungera dygnet runt så att patienter och närstående vågar välja annat än ambulansen till sjukhuset.