På kvällen den 14 december skulle parterna träffas. Men Läkarförbundets förhandlare var inför mötet fortfarande mycket förtegna om diskussionernas innehåll.
Enligt 13§ Arbetstidslagen ska dygnsvilan vara 11 timmar lång och sammanhängande. För avsteg från detta krävs kollektivavtal eller dispens från Arbetsmiljöverket.
Enligt vad Läkartidningen erfar rör sig avstegsdiskussionerna bland annat om dygnsvilans längd och att ordet »sammanhängande« ersätts med »sammanlagd«.
Men Läkarförbundets jurist Nils Erik Solberg ville varken bekräfta, dementera eller kommentera denna uppgift.
– Jag kan inte säga något.
Däremot trodde han att det kommer att finnas något att säga om processen på fredag den 15 december.
Varken SKL eller Läkarförbundet har tidigare varit intresserade av ett centralt avvikelseavtal i arbetstidsfrågan. SKLs linje har varit att störningar under beredskapen kan tillåtas bryta dygnsvilan utan att avtal krävs.
Men förra veckan gav landstingsdirektörerna SKL i uppdrag förhandla fram ett centralt avtal.
Läkarförbundets linje har varit att det krävs avtal för att frångå regeln om 11 timmars sammanhängande dygnsvila och att sådana avtal ska slutas lokalt och vara anpassade till de lokala förhållandena på klinikerna och sjukhusen.
Tidigare i veckan sa Läkarförbundets chefsförhandlare Conny Gustafsson till Läkartidningen att SKLs förslag dock inte utesluter lokala avtal.
De som förhandlar för läkarnas räkning är Nils Erik Solberg och Conny Gustafsson och ombudsmannen Karin Rhenman.