Att fredagens möte inte blev av tolkar Karin Rhenman som att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har svårigheter att stämma av förhandlingsprocessen i den egna organisationen.
– Förhandlarna från SKL måste naturligtvis stämma av alla steg i förhandlingen internt. Men nu ska det tillsättas en ny förhandlingsdelegation med nya politiker i och med maktskiftet. Detta kan bidra till att SKLs tjänstemän har svårare att få gehör, säger Rhenman.

Representanterna i förhandlingsdelegationen (se nedan) ska vara en spegling av valresultatet i kommuner och landsting. Vid SKLs valkongress i mars förväntas därför socialdemokratiska politiker bli utbytta mot borgerliga.

På grund av de centrala diskussioner som pågår mellan SKL och Läkarförbundet har lokala förhandlingar i landstingen upphört. Dock inte i Stockholms läns landsting där de borgerliga politikerna vill att diskussioner mellan arbetsgivare och läkarföreningar fortlöper.
– Det pågår alltså ett arbete i Stockholm. Jag undrar varför Stockholm fortsätter när SKL säger att de fått i uppdrag av samtliga sjukvårdshuvudmän att förhandla om ett centralt kollektivavtal. Det blir lite rörigt, säger Rhenman.

Förhandlingarna mellan SKL och Läkarförbundet fortsätter nu på måndag den 18 december kl 14. Huvudfrågan är, enligt Rhenman, vilka delar som ska ingå i ett eventuellt centralt kollektivavtal. Samtalen handlar om hur lagen om elva timmars dygnsvila ska tolkas.
– Om vi till exempel får en sammanlagd i stället för en sammanhängande vila blir det lättare att runda problemen med beredskapen. Allt hänger på vilka ribbor det blir i det centrala avtalet. Vi diskuterar två alternativ, sammanhängande under åtta timmar och/eller sammanlagd under elva timmar.

Läkarförbundet har under hela hösten drivit linjen att arbetstidsfrågorna ska lösas i lokala kollektivavtal, dvs avsteg från lagen.
– Detta har ju inte kommit till stånd i landstingen för att SKL haft en annan tolkning. Men om vi får inskrivet sammanlagd dygnsvila på elva timmar i det centrala avtalet blir det lättare att få lokala överenskommelser, säger Rhenman.

Nuvarande politiker i delegationen

De nuvarande politikerna i gruppen är
Åke Hillman, ordförande, (s) Västerås
Chris Heister, 1:e vice ordförande, (m) Stockholms läns landsting
Lars Dahlberg, 2:e vice ordförande, (s) Stockholms läns landsting
Ann-Margret Knapp (s), Landstinget Gävleborg
Ann Laurentz (s), Eslöv
Rita Lundin Eklund (s), Norrköping
Thorbjörn Lindhqvist (m), Malmö
Håkan Lindh (fp), Skellefteå
Bengt Wahlberg (c), Enköping