Den nya professuren kommer att vara förlagd till institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset i Stockholm. Maaret Castrén får titeln professor i akutsjukvård med inriktning mot akut omhändertagande. Hon kommer även att vara kliniskt verksam.
– Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning. Det faller sig naturligt att Karolinska institutet förlägger ansvaret för detta nya, viktiga forskningsområde just hit, säger Sari Ponzer, prefekt vid KI SÖS, i ett pressmeddelande.