Läs artikeln Läkare har en central roll i klimatfrågan på Nya rön

Läs även artikeln Var finns läkarkårens moral i klimatfrågan? på LT Debatt,

och artikeln »Bra om läkare engagerar sig i klimatfrågan« på Aktuelltsidorna