Tanken är att viss spetssjukvård ska samordnas på riksnivå. Denna hälso- och sjukvård ska bedrivas av ett landsting men har hela landet som upptagningsområde. Den nya rikssjukvårdsnämnden, som bildats på uppdrag av regeringen, ska nu besluta vilka typer av verksamheter som ska definieras som rikssjukvård samt vilka utvalda enheter som ska erbjuda denna vård. Ett tillstånd av Socialstyrelsen krävs för att bedriva rikssjukvård.
Nämndens ledamöter har nyligen utsetts av Socialstyrelsens styrelse. I nämnden ingår representanter från landsting och regioner, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Vetenskapsrådet samt kammarrätten i Stockholm.