När parterna skiljdes åt sent i går ikväll var problemen kring dygnsvila och beredskap fortfarande olösta. Klockan 11 i dag fredag hålls ett nytt möte mellan Läkarförbundets jurist Nils Erik Solberg, chefsförhandlare Conny Gustafsson och ombudsman Karin Rhenman, och en grupp från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bestående av förhandlingschef Staffan Löwenborg, förhandlingsledare Ann-Charlotte Olsson och förhandlare Jan Svensson.

Tror du att en överenskommelse nås i dag, Nils Erik Solberg?
– Det är svårt att säga. Vi har i alla fall sagt att vi ska vara klara senast onsdag 20 december.

Diskussionerna har främst handlat om huruvida lokala avstegsavtal kan avtala bort lagens krav på elva timmars dygnsvila under en sammanhängande period. Ett förslag i förhandlingarna har rört sig om »sammanlagd dygnsvila« i stället för sammanhängande, erfar Läkartidningen.