Utbrottet av EHEC i Sverige sommaren 2005 var det hittills största i Norden. Smittkällan var förorenad sallad från en odling i Halland.
Bakterier från nötkreatur i närheten hade kommit i kontakt med salladen via avföring som förts ut i en å. Vatten från ån hade använts till bevattning av salladsodlingen.
Några klara riktlinjer för bevattning fanns inte, enligt Ann Söderström.
– Man kan reducera risken genom att skölja grönsaker väl, säger hon.
Totalt drabbades 135 personer varav 11 blev allvarligt sjuka. Utbrottet orsakade vårdkostnader på totalt 3,5 miljoner kronor, enligt beräkningar gjorda av Smittskyddsinstitutet och Smittskyddsenheten i Göteborg.
Ytterligare kostnader för samhället är inkomst- och produktionsbortfall, sjukersättning och kostnader för utbrottsutredningen.
Smittskyddsinsitutet och tre andra myndigheter ska i januari på uppdrag av förra regeringen presentera en kartläggning av förekomst av och risker med EHEC.