Som väntat fick Läkarförbundet ett förslag från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, om att sluta ett centralt avtal i arbetstidsfrågan. Läkarförbundets chefsförhandlare Conny Gustafsson ville dock inte berätta några detaljer om förslaget.
– De vill träffa ett centralt avtal som hanterar de kvarstående problemen och vad som ska hända sedan, sa han efter mötet.
LT: Utesluter ett sådant avtal lokala avtal?
– Nej det gör det inte.
Läkarförbundets förhandlingsdelegation ska nu sammanträda och förbundet ska svara SKL på onsdag 13 december.
Se även föregående artikel i frågan eller LT nr 50-52/2006 sid 4008.