Intensiva diskussioner om arbetstidsfrågan har pågått mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under den senaste tiden. Ett centralt avtal som framför allt berör dygnsvila och beredskap har varit i fokus. Men nu avbryts förhandlingarna, berättar Nils-Erik Solberg, jurist på förbundet.
– Vi står för långt ifrån varandra. Därför fortsätter vi inte diskussionerna, det är en gemensam slutsats.

Vilka delar var ni oeniga om?
– Allting.

Men Nils-Erik Solberg ser inte det uteblivna avtalet som så “dramatiskt”. Förbundet har hela tiden velat främja de lokala processerna i landstingen.
– Nu är vi tillbaka där vi började för några veckor sedan.