Världsläkarorganisationen, World Medical Association (WMA), och motsvarande organisation för sjuksköterskor, International Council of Nurses (ICN), skriver samma dag i ett gemensamt uttalande:

”Vi är förskräckta av den libyska domstolens beslut att döma de fem bulgariska sjuksköterskorna och den palestinske läkaren till döden. Dagens beslut bortser från vetenskap och bevis som tydligt pekar på det faktum att dessa barn infekterades långt innan sjukvårdsmedarbetarna anlände till sjukhuset. Hur många barn ska dö i libyska sjukhus medan regeringen negligerar orsaken till problemet? Om det finns något som helst hopp för dessa sjuksköterskor och denne läkare, så vädjar vi till Högsta domstolen att åter ogilla dessa dödsdomar.”

Läkaren och sjuksköterskorna sitter fängslade i Libyen sedan 1999, anklagade för att avsiktligt ha infekterat över 400 libyska barn med HIV på ett sjukhus i Libyen 1998. De dömdes till döden 2004, en dom som WMAs ordförande beskrivit som »fullkomligt orättfärdig«. Året därpå beslutade Libyens högsta domstol att domen skulle omprövas av en brottmålsdomstol. Det beslutet var kopplat till det sätt på vilket de sex personerna hade arresterats och förhörts. Rättegången avslutades den 4 november i år 2006 och en ny dödsdom avkunnades alltså den 19 december.
Men vetenskapliga fakta stärker de anklagades oskuld och talar för att orsaken till utbrottet var sjukhusets bristande hygienrutiner och att utbrottet startade innan de sex personerna anlände, bland annat enligt tidskriften Nature.
Läs artikel publicerad på tidskriften Natures webbplats den 6 december:
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7120/full/444658b.html
samt två forskares uttalade, nyligen publicerat på Natures webbplats: http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7114/extref/montagnier.pdf

Men än kan det finnas hopp för de dödsdömda, enligt nyhetsbyrån AP och Dagens Nyheter. Domen kan överklagas till Högsta domstolen i Libyen. Dessutom har Bulgarien erbjudits av Libyen att köpa de fem sjuksköterskorna fria, något som Bulgarien nekat till för att inte lämna ett falskt erkännande. EU har också tidigare velat medla i fallet och vid årsskiftet blir Bulgarien EU-medlem.