Läkaren och sjuksköterskorna sitter fängslade i Libyen sedan 1999, anklagade för att avsiktligt ha infekterat över 400 libyska barn med HIV på ett sjukhus i Libyen 1998. De dömdes till döden 2004, en dom som WMAs ordförande beskrivit som »fullkomligt orättfärdig«. Året därpå beslutade Libyens högsta domstol att domen skulle omprövas av en brottmålsdomstol. Det beslutet var kopplat till det sätt på vilket de sex personerna hade arresterats och förhörts. En ny rättegång avslutades den 4 november i år 2006, och den 19 december ska dom avkunnas. En ny dödsdom befaras.
Även tidigare vetenskapliga analyser har talat för att orsaken till utbrottet var sjukhusets bristande hygienrutiner och att utbrottet startade innan de sex personerna anlände, enligt tidskriften Nature.
Nu har forskare i Oxford och Rom kartlagt virusstammarna, och fynden stöder ytterligare de tidigare slutsatserna. De två forskarnas uttalande publicerades nyligen på Natures webbplats: http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7114/extref/montagnier.pdf
Världsläkarorganisationen, World Medical Association (WMA) och motsvarande organisation för sjuksköterskor, International Council of Nurses (ICN), har kontaktat Organisation of African Unity, Amnesty International, Libyens regering, Europarådet samt Läkare för mänskliga rättigheter för att dra uppmärksamhet till de nya fynden.
Samtidigt påstår den libyska organisationen för HIV-infekterade barn att fynden saknar vetenskapligt värde, enligt en bulgarisk nyhetswebbplats, http://www.novinite.com
WMA och ICN uppmanar nu alla intresserade att agera för att stoppa dödsdomen genom att skriva till sina regeringar och till regeringen i Libyen med krav på rättvisa för de fängslade sjukvårdsmedarbetarna.

Postadressen till Libyens regering:
Col. Muammar Abu Minyar al-QADHAFI
Leader of the Revolution
Office of the Leaders of the Revolution
Tripoli
Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya

e-post: info@algathafi.org

Läs artikel publicerad på tidskriften Natures webbplats den 6 december:
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7120/full/444658b.html