Varje intensivvårdsavdelning ska enligt lag ha en donationsansvarig läkare och sjuksköterska. Donationsrådet lanserade i december rekommendationer för hur sjukvården ska jobba med donationer. Enligt dessa ska de donationsansvariga aktivt arbeta med att identifiera möjliga donatorer och att skapa rutiner som främjar tillgången på organ och vävnader som kan transplanteras.
Antalet personer i Donationsregistret är fler än någonsin tidigare, drygt 1,5 miljon den 1 januari i år. Det är drygt 200 000 fler än för sju år sedan.
Sverige har länge varit ett av de sämsta länderna i Europa vad gäller organdonationer, enligt Donationsrådet. Men under de senaste sju åren har det vänt. Antalet avlidna organdonatorer har ökat med 40 procent, från 97 personer år 2000 – den lägsta siffran under de senaste tio åren – till 137 personer år 2006.
Omkring 600 personer i Sverige väntar för närvarande på organ. De allra flesta väntar på njurtransplantation. Mindre än hälften av de njurar som transplanteras i Sverige kommer från levande donatorer.
Läs mer på http://www.donationsradet.se.