– Vi är nöjda med avtalet. Förhandlingarna underlättades kanske av att vår arbetsgivare har tagit intryck av Stockholms läkarförening, som har varit väldigt tydliga mot landstinget, säger Olle Stigwall, röntgenläkare och Läkarförbundets fackliga representant vid Capio Diagnostik.

I det lokala kollektivavtalet, som tecknats mellan det privata vårdföretaget och den lokala läkarföreningen, finns lösningar för bakjoursscheman. I dag delar tio röntgenläkare på bakjourspassen, som generellt har relativt få störningar under natten, vilket gjorde det enklare att hitta en framkomlig lösning. Överenskommelsen innebär att läkarna går ned till 39 timmars ordinarie arbetsvecka för att kompensera för störd dygnsvila.

– På så sätt löser verksamheten lagkravet på lämpligt skydd vid störd dygnsvila. För oss är det viktigt att den bakjour som gjort svåra bedömningar under kvällen är på plats även nästa morgon. Vårt avstegsavtal gör att detta blir möjligt, säger Stigwall.

Det lokala jouravtal som reglerar ersättningen sades aldrig upp av arbetsgivaren som på många andra arbetsplatser i Stockholm. Om en läkare blir störd får denne samma ersättning som tidigare. Men det nya jourschemat för röntgen innebär helt nya avlösarsystem – som fordrar två nya röntgenläkare. I vår kommer de nya radiologerna att anställas.

– Det är bra, men det är ju ont om röntgenläkare, så även om vi löser schemat här blir det problem på andra håll, säger Stigwall.

Det nya lokala avstegsavtalet innebär även att avstämningsperioden för den totala arbetstiden, som inte får överstiga 48 timmar per vecka, förlängs till sex månader – och inte fyra månader som i lagen. Med en längre beräkningsperiod blir det lättare att lösa bemanningsproblemet vid semesterperioden under sommaren.